top of page
Traditional and Cosmic Gods in Later Plato and the Early Academy

2023

This book sheds new light on Plato's cosmology in relation to Greek religion by examining the contested distinction between the traditional and cosmic gods. A close reading of the later dialogues shows that the two families of gods are routinely deployed to organise and structure Plato's accounts of the origins of the universe and of humanity and its social institutions, and to illuminate the moral and political ideals of philosophical utopias. Vilius Bartninkas argues that the presence of the two kinds of gods creates a dynamic, yet productive, tension in Plato's thinking which is unmistakable and which is not resolved until the works of his students. Thus the book closes by exploring how the cosmological and religious ideas of Plato's later dialogues resurfaced in the Early Academy and how the debates initiated there ultimately led to the collapse of this theological distinction.

Books in English

Platonas Alkibijadas

2016

Šis dialogas Antikos laikotarpiu buvo laikomas geriausiu įvadu ne tik į Platono mąstymo sistemą, bet ir į filosofiją apskritai. Dialogas gyvai pristato pagrindinius Platono dialogų veikėjus – Sokratą bei Alkibijadą, atskleidžia Sokrato filosofavimo techniką ir pagrindinius bruožus: dialektiką, elenchą, aporiją. Pasakojimas sukoncentruotas į Alkibijado asmenį – jo politines ambicijas, išvaizdą, gyvenimo būdą, o taip pat atskleidžiama Sokrato santykių su Alkibijadu perspektyva. Pagrindinė dialogo veikėjų tema – filosofija kaip tokia, o pokalbio varomoji jėga – Alkibijado ir Sokrato jausmai vienas kitam.

Books in Lithuanian

Dirgėla Apie Karalystę

2015

Vieną mįslingiausių ir mažiausiai pažįstamų lietuvių rašytojų Petrą Dirgėlą kalbina filosofas Vilius Bartninkas. Ramus ir dėmesingas pokalbis lygia greta atskleidžia ir rašytojo gyvenimo, ir jo kūrybos prasmes. Nacionalinės premijos laureato, didžiausio lietuvių tautos epo autoriaus pasakojime susiliečia žmogaus ir istorijos slėpiniai, Lietuvos priešistorė ir Sąjūdžio dienos, tauresnės ateities tautai ilgesys ir asmeniški gyvenimo saulėlydžio apmąstymai.

Eichamannas Jeruzalėje

2015

Tai vienas įspūdingiausių apmąstymų apie blogio šaknis žmoguje, apie tai, kaip lengva prarasti žmogiškumą, kokia plona riba tarp „padoraus“ žmogaus ir niekšo. Blogyje nėra nieko kerinčio, nieko romantiško. Blogis yra banalus – sako mąstytoja. Jis glūdi paprastame beminčiame žmoguje.

Platonas Lisidas

2014

Lisido pokalbis sukasi apie draugystę – jos sąvoką, apraiškas, filosofinį pagrindimą. Guvūs paaugliai ir pagyvenęs filosofas dalijasi savo draugystės patirtimi ir mėgina suprasti, ko ji verta. Anksčiau tyrinėtojus labiausiai domino Lisido loginė sandara, argumentavimo eiga. Naujausi tyrimai šį Platono dialogą skaito kaip rimtą diskusiją apie tai, kas yra mįslingas žmonių santykis, vadinamas „draugyste“, kokia jo vieta asmeniniame gyvenime ir politinėje bendruomenėje. Šioje knygoje skelbiami išsamūs komentarai ir įvadas pristato ne tik naujausias dialogo interpretacijas, bet ir originalias vertėjo įžvalgas. Dialogo planas, bibliografija ir rodyklės atveria kelią savarankiškoms Platono veikalo studijoms.

bottom of page